International Leadership University - ILU

Pengenalan

Baca keterangan rasmi

VISI, MISI, DAN FALSAFAH UNIVERSITI

Visi

Visi universiti adalah "sebuah universiti bertaraf dunia untuk memajukan nilai-nilai alkitabiah melalui kecemerlangan akademik dan kepemimpinan transformasi."

Misi

Misi Universiti adalah "untuk mendidik dan melatih para pemimpin berwawasan seperti Kristus untuk menerajui transformasi holistik di Afrika dan dunia." Misi ini dijelaskan dalam kenyataan berikut:
a. Penyataan Tujuan
Tujuan Universiti ialah untuk mendidik dan melatih lelaki dan wanita untuk melengkapkan mereka untuk memberikan kepimpinan kepada Gereja dan masyarakat berdasarkan keutamaan Alkitab dan untuk menerajui transformasi rohani, sosial dan budaya di Afrika dan dunia.
b. Penyata Perniagaan
The International Leadership University adalah institusi non-profit, komited untuk menawarkan pendidikan berkualiti yang mampan sendiri.
c. Kenyataan Nilai

  • Ketergantungan pada Tuhan: Mencari bimbingan Tuhan dan mempercayai Dia dalam segala usaha.
  • Hasrat untuk Suruhanjaya Agung: Penangkapan untuk menjadikan Murid-murid yang taat kepada Kristus dalam semua usaha pendidikan dan latihan.
  • Integriti Moral: Gaya hidup alkitabiah dan amalan kejujuran, keadilan, dan kebenaran.
  • Stewardship Alkitab: Penggunaan sumber, hadiah, dan bakat yang bertanggungjawab, adil dan telus.
  • Hasrat untuk Kecemerlangan: Mengejar piawaian tertinggi dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, kementerian praktikal, tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan.
  • Relevan kontekstual: Komitmen dan mengejar relevansinya secara Alkitabiah terhadap Gereja dan masyarakat. Falsafah

The International Leadership University - Kenya adalah sebuah universiti Kristian evangelikal, yang falsafahnya terdiri daripada Pernyataan Iman seperti yang digariskan dalam seksyen 5 Statut. Nilai rohani Kristian membentuk asas semua objek, fungsi dan, program Universiti. Penentuan kurikulum; pemilihan pelajar, pensyarah, dan pentadbir; keperluan untuk tamat pengajian; jangkaan watak kakitangan, pelajar, pentadbir dan pensyarah; dan cara yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan semuanya berdasarkan nilai alkitabiah.

Lokasi

Nairobi

International Leadership University

Alamat
International Leadership University
Mtito Andei Rd
P. O. Box 60954

00200 Nairobi, Nairobi County, Kenya
Telefon
+254 20 2720837