Biasiswa

Biasiswa merupakan anugerah kewangan yang ditawarkan oleh universiti atau organisasi pendidikan lain bagi menyokong pelajar dari segi kewangan dalam pengajian mereka. Biasiswa dianugerahkan berdasarkan keperluan kewangan, kemampuan akademik, kebaikan awam, kemampuan atletik atau artistik ataupun gabungan perkara di atas.

Biasiswa Keystone untuk Prasiswazah

Keystone Academic Solutions menawarkan biasiswa prasiswazah kepada pelajar di seluruh dunia. Biasiswa ini ditawarkan kepada pelajar yang mempunyai latar belakang akademik yang cemerlang serta menunjukkan tahap dorongan yang tinggi untuk mengubah dunia melalui pendidikan mereka. Daftar di sini untuk menerima maklumat terkini apabila tawaran biasiswa yang seterusnya diumumkan!

Biasiswa Keystone untuk Siswazah

Keystone Academic Solutions menawarkan biasiswa pascasiswazah kepada pelajar di seluruh dunia. Biasiswa ini ditawarkan kepada pelajar yang mempunyai latar belakang akademik yang cemerlang serta menunjukkan tahap dorongan yang tinggi untuk mengubah dunia melalui pendidikan mereka. Daftar di sini untuk menerima maklumat terkini apabila tawaran biasiswa yang seterusnya diumumkan!