Biasiswa

Biasiswa merupakan anugerah kewangan yang ditawarkan oleh universiti atau organisasi pendidikan lain bagi menyokong pelajar dari segi kewangan dalam pengajian mereka. Biasiswa dianugerahkan berdasarkan keperluan kewangan, kemampuan akademik, kebaikan awam, kemampuan atletik atau artistik ataupun gabungan perkara di atas.

Biasiswa Keystone untuk Prasiswazah

Keystone Academic Solutions menawarkan empat biasiswa prasiswazah bernilai USD2,000 setiap satu. Biasiswa itu akan ditawarkan kepada pelajar yang mempunyai latar belakang akademik yang bagus dan berjaya menunjukkan dorongan untuk mengubah dunia melalui pendidikan mereka. Cipta akaun di laman web kami, kemudian cari program pengajian di seluruh dunia dan serahkan pertanyaan pengajian. Mohon Biasiswa Keystone Scholarship sebelum 31 Mei 2021, serahkan Surat Penerimaan daripada salah sebuah universiti yang tersenarai dalam laman web kami, dan terima salah satu daripada empat biasiswa kami untuk membantu membiayai pengajian anda!

Biasiswa Keystone untuk Siswazah

Keystone Academic Solutions menawarkan dua biasiswa siswazah bernilai USD4,000 dan USD10,000. Biasiswa itu akan ditawarkan kepada pelajar yang mempunyai latar belakang akademik yang bagus dan berjaya menunjukkan dorongan untuk mengubah dunia melalui pendidikan mereka. Cipta akaun di laman web kami, kemudian cari program pengajian di seluruh dunia dan serahkan pertanyaan pengajian. Mohon Biasiswa Keystone Scholarship sebelum 31 Mei 2021, serahkan Surat Penerimaan daripada salah sebuah universiti yang tersenarai dalam laman web kami, dan terima salah satu daripada empat biasiswa kami untuk membantu membiayai pengajian anda!