Sarjana dalam Biologi dan Sains Hayat di Chile

Cari anda Ijazah Sarjanav dalam Biologi dan Sains Hayat di Chile

Biologi dan Sains Hayat

Tuan A dianugerahkan kepada pelajar yang telah menamatkan pengajian peringkat sarjana dalam bidang tertentu pengajian atau bidang amalan profesional serta menunjukkan tahap yang tinggi penguasaan semasa proses tersebut.

sains biologi & kehidupan adalah satu bidang sains yang memberi tumpuan ke atas badan dan semua fungsi yang berkaitan dengannya. Pelajar boleh memilih untuk mengambil kelas seperti anatomi, fisiologi, genetik, imunologi, dan toksikologi.

Pendidikan di Chile penekanan pendidikan teknikal dan lebih tinggi melalui sebuah universiti. Kebanyakan universiti di Chile menawarkan budaya pelajar yang mantap dan hubungan dengan pelajar antarabangsa tanpa mengira halangan bahasa. Pendidikan tinggi di Chile boleh diakses di universiti swasta dan dibiayai dana awam.

Sarjana dalam Biologi dan Sains Hayat di Chile

Baca lebih lanjut
Pada masa ini tiada program untuk dipaparkan di bawah Sarjana Biologi dan Sains Hayat Chile. Cuba kategori kami Sarjana.

Search for similar programs here