Masters dalam masyarakat, teknologi dan dasar awam

Umum

Penerangan Program

O Master dalam Masyarakat, Teknologi dan Dasar Awam Ia termasuk beberapa manusia, teknologi dan sains gunaan sosial, menggabungkan perspektif yang tidak dipenuhi dalam kursus-kursus disiplin lain dan disokong di kawasan-kawasan lain seperti kejuruteraan dan kesihatan awam. Pelbagai kursus yang dicadangkan dan seminar meliputi bidang Perancangan Bandar dan Wilayah, Undang-undang, Sosiologi, Sains Politik, Antropologi, Ekonomi, Seni Bina, Pentadbiran Awam, Perkhidmatan Sosial, Kesihatan Awam, Komunikasi, Kejuruteraan Pengeluaran, Pemakanan, Pengurusan Alam Sekitar dan Warisan budaya.

MATLAMAT

  • menyediakan latihan pelbagai disiplin dalam bidang Social and Human Sciences dengan penekanan kepada hubungan antara individu, kumpulan, institusi politik dan dinamik sosio-budaya dari crisscross konseptual dalam kemahiran tatatertib yang berlainan;
  • menggalakkan latihan akademik yang mengambil pengajaran dan penyelidikan aktiviti tidak dapat dipisahkan dan pelbagai dan kompleks sifat masalah yang menyeberang dan bergerak bidang sosial dan budaya;
  • menggalakkan pembinaan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan analisis fenomena sosial, alam sekitar, politik dan budaya, melalui link konsisten antara teori, penyelidikan, amalan dan komitmen sosial digabungkan dengan latihan kritikal bagi menjalankan mengubah amalan profesional;
  • kereta api, mendidik dan menyokong komuniti akademik dan pegawai awam untuk menggalakkan bersama menjurus bersepadu untuk keberkesanan dan kecekapan organisasi awam dan swasta melalui penyelesaian masalah yang sesuai dan proses penjanaan / inovasi permohonan;
  • Memperkasakan guru untuk mengendalikan dalam pendidikan tinggi, institusi penyelidikan dan penasihat teknikal dan saintifik.

LINES PENYELIDIKAN

Kepekatan Kawasan: Teknologi dan Dasar Awam

Kawasan tumpuan utama masa depan mempunyai ciri-ciri pembinaan idea dan penyelidikan antara disiplin yang dimasukkan ke dalam perbincangan pengetahuan dalam proses pengeluaran dan kesannya terhadap hubungan dengan masyarakat, teknologi dan dasar awam. Objektifnya adalah untuk menyediakan ruang yang mencukupi untuk pembangunan kapasiti kreatif yang memberikan hasil sosial, alam sekitar dan teknologi faedah, dan akademik bersepadu secara langsung atau tidak langsung dengan dasar awam. Siasatan termasuk dua perspektif yang saling melengkapi: 1) Teknologi, Alam Sekitar dan Masyarakat.

2) Society, Wilayah dan Dasar Awam.

Line 01 - Teknologi, Alam Sekitar dan Masyarakat

Kajian ini termasuk penyelidikan antara disiplin kepada tiga bidang utama aktiviti: teknologi, alam sekitar dan masyarakat. Menjalankan penyelidikan mengenai topik-topik seperti teknologi sosial dan proses industri, kemampanan dan ekologi manusia, perancangan wilayah dan kualiti demokrasi. Pendekatan contextualized inovatif tema penyelidikan, berkaitan mereka kepada dasar-dasar awam.

Line 02 - Masyarakat, Wilayah dan Dasar Awam

Talian ini jelas melahirkan kajian perubahan sosial dalam dimensi budaya, wilayah dan politik mereka dan mencerminkan sifat saling melengkapi dan konflik yang mencirikan hubungan antara masyarakat dan negara. Kajian yang mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan identiti, imaginasi, ekonomi, teknologi sosial, akses kepada keadilan, kesihatan awam, kawalan demokratik dan perancangan dalam konteks dasar-dasar awam dan kolektif, meresap dan permintaan individu.

PROSES PEMILIHAN 2017

Penyelarasan Penyelidikan, Siswazah dan Pengembangan (Coppe) membuat pemohon awam untuk pendaftaran akan dibuka dalam tempoh antara 17 Oktober 2016 dan 20 Januari 2017, Program Siswazah dalam Masyarakat, Teknologi dan Dasar awam, untuk kelas kedua Sarjana dalam bidang Teknologi Kepekatan dan Dasar awam.

Tarikh Akhir Kemaskini Mac 2020

Biasiswa Keystone

Terokai pilihan yang ditawarkan oleh biasiswa kami

Latar Belakang Pusat Pengajian

Developing the society through quality services related to education and culture.

Developing the society through quality services related to education and culture. Baca Ringkas