Master sains (sains keputusan)

Umum

2 lokasi tersedia

Penerangan Program

UUM Msc Decision Science

Sarjana Sains (Keputusan Sains)

Program Sarjana Sains (Decision Science) direka untuk menggalakkan pembangunan profesional penyelidik, ahli akademik dan lain-lain yang terlibat dalam proses membuat keputusan. profesional Sains keputusan berkaitan dalam pelbagai bidang seperti pembuatan, pemasaran, perbankan, kewangan, logistik, penjagaan kesihatan, pengangkutan, telekomunikasi, perhutanan, tentera, tenaga antara lain.

Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) kurikulum

Program ini merupakan program 40-kredit-jam, yang terdiri daripada 20 kredit-jam kerja kursus dan 20-kredit-jam disertasi. Pelajar dikehendaki mengambil 6 kursus teras sebelum mereka dibenarkan untuk menulis disertasi mereka. Di mana mereka dijangka untuk menunjukkan keupayaan mereka dalam menggunakan pengetahuan yang diperolehi dan juga untuk meningkatkan penulisan mereka dan kemahiran insaniah lain.

Fakulti

Program ini akan diajar oleh staf akademik dan profesor pelawat di Pusat Pengajian Sains Kuantitatif yang pakar dalam bidang masing-masing dan yang pengajaran yang luas dan pengalaman praktikal.

gaya pengajaran

Satu kaedah berpusatkan guru dan berpusatkan pelajar digunakan untuk penyampaian kurikulum. Kuliah, perbincangan, seminar, projek lapangan, kerja individu dan kumpulan, persembahan, dan pembelajaran berasaskan masalah adalah beberapa kaedah pengajaran yang biasa digunakan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Pelajar dijangka menjadi lebih berdikari dalam pembelajaran mereka sebagai kemajuan kurikulum.

Peluang kerjaya

Siswazah dari program ini boleh melanjutkan kerjaya eksekutif semasa mereka atau berpindah ke kedudukan pengurusan tahap di kedua-dua kerajaan dan swasta. Mereka boleh membantu dan pengurusan sokongan untuk membuat keputusan yang berkesan dalam setiap bidang perniagaan dan kerajaan dengan menggunakan pelbagai teknik saintifik.

syarat kemasukan

Kemasukan ke program ini boleh diberikan berdasarkan kepada kriteria yang dinyatakan di bawah:

  • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.75; atau
  • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan mendapat PNGK kurang daripada 2.75 dan pengalaman kerja yang berkaitan; atau
  • Mana-mana kelayakan yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan
  • Memenuhi keperluan Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh Senat Universiti

Sekolah ini menawarkan program dalam: Bahasa Inggeris

Tarikh Akhir Kemaskini Nov 2016

Latar Belakang Pusat Pengajian

Universiti Utara Malaysia (UUM), which was officially established on 16 February 1984, is the sixth Malaysian public university. It is the only university that was set up to specialise solely in manag ... Baca lebih lanjut

Universiti Utara Malaysia (UUM), which was officially established on 16 February 1984, is the sixth Malaysian public university. It is the only university that was set up to specialise solely in management education from the very beginning of its establishment. Baca Ringkas
Alor Setar , Kuala Lumpur + 1 Lagi Kurang